Tävlingsreglerna

BRÄNNBOLLSYRANS REGLER 2019

Spelplan: 25 x 20 meter    Speltid: 2 x 10 minuter   

Spelare: Minst tre av kvinnligt kön. Max 10 spelare samtidigt på planen varav minst två av

dessa av kvinnligt kön. Resten bakom markerad linje. Spelare får endast delta i ett lag under turneringen. Skor med dobbar är tillåtna, spikskor är förbjudna. Deltagande spelare måste bära sitt festivalarmband på handleden. Alla spelare i innelaget måste delta aktivt, d.v.s. att man både slår och springer minst en gång.

Vid start på halvlek/efter utbränning får lag starta med maximalt 2 spelare vid första konan. Hemmalaget börjar inne.

Slagträn: Arrangören håller med tre olika slagträn. Egna slagträn är förbjudna. 

Brännaren: Brännaren får inte vara på spelplanen förrän slaget har gått. Brännaren ska alltså

befinna sig bakom mållinjen vid slagtillfället. Tillåtet att byta brännare, men inte under tiden en boll är i spel.

Utespelare: Ska stå bakom 8-meterslinjen vid slagtillfället.

Antal slag: Högst två försök. Endast ett slag om första är giltigt. Ett försök till måste göras om det första är ogiltigt. Endast giltiga slag räknas, inom slagsektorn och förbi 8-meterslinjen. Slagträt ska lämnas vid slagplatsen efter slag. Om det bedöms kastas vårdslöst ska varning utdelas. Från och med semifinal ges endast ett försök att slå. 

Ogiltiga slag: Om bollen ej träffas, träffas över axelhöjd, tar mark eller fångas utanför slagsektorn. Om någon av slagmannens fötter befinner sig på brädan när bollen träffas.

Om handen ej är trädd i öglan på slagträt. 

Bränd spelare: En person är bränd om han/hon: a) Tjuvstartar b) Genar c) Ej passerar konans centrumlinje med bröstet (precis som att spränga målsnöret i löpning). Spelaren återgår till första konan. Slagman får, men måste inte invänta bränd spelares återinträde i spelet. Slagman måste slå på domarens uppmaning, om så icke sker bedöms detta som maskning.

Varningar: Maskning, farligt spel eller osportsligt uppträdande. Vid första tillfället under matchen: lagvarning. Andra tillfället: 5 minuspoäng. Tredje tillfället: 10 minuspoäng. Fjärde tillfället: Diskvalifikation, motståndaren vinner med 20 – 0.

Poäng för innelag: 1 poäng för inkommen spelare, 6 poäng för varvning. 

Poäng för utelag: 1 poäng för bränning (bränd spelare till första konan), 1 poäng för lyra.

Att ta lyra innan bollen passerat 8-meterslinjen eller utanför slagsektorn ger inte poäng.

5 poäng för utbränning + poäng för ev. brända spelare. Om spelare gör två ogiltiga slag (ett ogiltigt slag fr.o.m. semifinal) går 1 poäng till utelaget, spelaren går till första konan.

Vid utbränning ska alla spelare återvända till slagplatsen.

Yttre påverkan: Det är upp till huvuddomaren att bedöma om spelet har störts av publik eller avbytare, vilket kan påverka poängsättningen. T.ex. kan bränning av spelare ogiltigförklaras och istället ge poäng för inkommen spelare.  

Oavgjord match: I gruppspelet får match sluta oavgjord. Vid oavgjort slutresultat i utslags-

omgångarna tillämpas förlängning med 2 x 3 minuter. Är det fortfarande oavgjort fäller lotten avgörandet. 

Tabellräkning: För att avgöra inbördes ordning i gruppen gäller i första hand antal vunna
matcher (2p) och oavgjorda matcher (1p). Vid lika summa mellan lag gäller därefter resultat i
inbördes möte. I sista hand avgör differensen mellan vunna och förlorade poäng.

Protest:
Görs till domaren direkt efter matchen. En representant från vartdera laget följer
domarna till sekretariatet efter färdigspelad match.

WO: Lag som inte kommer till spel i någon av sina matcher är avstängda för spel nästkommande år.

     Så anmäler du ditt lag
     Spelplanen
     Slutspelet 2012